sertplas

SERTPLAS

Sebahattin GÖKÇE / ERP Proje Yöneticisi

 

           Firmamızı bir çok yerli ve yabancı üreticiden ayıran temel noktamız hemen hemen tüm üretim süreçlerini kendi bünyemizde gerçekleştiriyor olmamızdır. Sadece hammaddelerimizi dışarıdan temin ediyoruz.Bir sebepten ötürü üretim alanından veri toplamak, raporlamak, maliyet analizlerini oluşturmak,değerlendirmek ve yönetebilmek aşırı öneme haiz bir konu halini almıştır. Binlerce farklı ürün, yarımamül ve hammadde için yukarıda saydığımız yalnızca birkaç kriteri tüm detayları ile görebilmek için insan gücünden çok daha fazlasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreçleri çözmenin tek yolu iyi bir planlama ve veri yönetim sistemine geçmektir. Bu doğrultuda ERP Sistemi arayışına başladık. Yapımıza en uygun, en esnek olan ve sorunlarımıza hızlı bir biçimde cevap verebilecek bir firma olan teksistem ile karşılaştık. teksistem Firması esnek yazılım yapısı, oluşturulabilir kolay raporlaması ve dilediğimizde herhangi bir sorun ve maliyet çıkmadan gerçekleştirebildikleri menü dizaynıyla beğenimizi kazandı. Çalışanlarımız tüm hesap tablolarını bir bilgisayar dosyası üzerinden bir takım makrolarla ya da bağlantılarla verileri çekip analiz yapıyordu. Tüm veriler el ile giriliyordu ve bunun sonucunda üretim için yine aynı dosyalar üzerinden operasyon kağıtları çıkartılıyordu. Doğal olarak çok gereksiz bir iş yükü gerçekleşiyor ve bir çok hata ile karşılaşıyorduk. teksistem ile birlikte bu süreçler tamamen ortadan kaldırıldı. Tüm veriler sağlıklı şekilde tek bir veritabanı üzerinden yönetiliyor. Bu sayede veri kirlilliği de ortadan kalkmış bulunmaktadır.

          Ayrıca raporlama konusunda yıl sonu raporlarını hazırlamak bir kaç günümüzü alırken teksistem  ile yalnızca 5 dakikamızı almaktadır. Bu durum firmamız için çok büyük rahatlık.

 

akplas

AKPLAS

Süleyman AKYAZICI  / Üretim Maliyetlendirme Yöneticisi 

 

          teksistem üretimde detaylı bir maliyetlendirme sistemine sahiptir. Bütün stok ve hizmet hareketleri , oluşturduğumuz dağıtım hiyerarşisinde ve yine kendi belirlediğimiz dağıtım anahtarları ile  genel yönetim, genel üretim ve direkt maliyetler çatısı altında toplanıp , üretilen ürün birimine göre dağıtılmaktadır. Yapılan bu dağıtımı üretimden  hemen sonra görebildiğimiz gibi, fatura kesimi sırasında her kalem için  detaylı olarak inceleyebiliyoruz. Bu yetenekleri sayesinde kar - zarar durumunu ay sonu raporlarından ziyade ürün üretildikten hemen sonra görebilmekteyiz.  Sahadan veri toplama otomasyonu ; üretim verilerinin sahadan hatasız bir şekilde  alınmasını sağlamış ve buna bağlı olarak maliyet raporlarının doğruluk oranını  daha da yükseltmiştir.

 

Akim Metal 250x245

AKIM METAL

Turkaya ZENGİN   /   PLANLAMA  

 

Öncelikle teksistem ERP programı hakında şunları söylemek isterim;

          Ulaşmak istediğiniz  verilere kısa yoldan raporlar aracılığı ile ulaşmak çok kolay. Gerek ERP Sistemindeki veriler ve de MRP ile ilgili verilerde büyük kolaylıklar var. Ben üretimci olarak kapasite hesapları, verimlilik hesaplarını bu sitem sayesinde çok basit olarak yapmaktayım. Müşteri siparişlerine göre hammadde sarfiyatlarımı görmek tek tuşla sağlanmaktadır. Ayrıca gerek hammadde stoklarımı gerek diğer stoklarımı rahatlıkla görebilmekteyim.  Bunun yanında  programın yan getirileri de tabi ki oldukça fazla . İş yaşamımızı kolaylaştıracak birçok yenilik de program içerisinde mevcut

 

logo

 

BASKI DEVRE

Ayşen KARABASAN   /   Kalite Güvence Şefi

 

            2007 Yılından beri teksistem ERP programını kullanıyoruz. Programın en büyük özeliği sürekli geliştirilebilir esnek bir yapısının olması. Zamanla değişen ihtiyaçlarımızı kolayca programa entegre edebiliyoruz. Sistem içerisinde programlar arasında geçişin olması , aynı veriyi tekrar tekrar girmemizi engelleyen uygulamalar ve hata yapmanıza olanak vermeyen kontroller programın kullanıcı dostu olmasını sağlıyor.  Süreçlerimiz ile ilgili hazırladığımız detaylı raporlar , daha hızlı karar vermemizi ve iş takibimizin hızlanmasını sağladı.  Müşterilerimiz ve departmanlar arası iletişimin sistem üzerinden yapılması, hem kağıt tasarrufunu sağladı hem de geriye dönük izlenilebilirliği sağlamış oldu. 2007 Yılından beri teksistem ERP programını kullanıyoruz. Programın en büyük özeliği sürekli geliştirilebilir esnek bir yapısının olması. Zamanla değişen ihtiyaçlarımızı kolayca programa entegre edebiliyoruz. Sistem içerisinde programlar arasında geçişin olması , aynı veriyi tekrar tekrar girmemizi engelleyen uygulamalar ve hata yapmanıza olanak vermeyen kontroller programın kullanıcı dostu olmasını sağlıyor.  Süreçlerimiz ile ilgili hazırladığımız detaylı raporlar , daha hızlı karar vermemizi ve iş takibimizin hızlanmasını sağladı.  Müşterilerimiz ve departmanlar arası iletişimin sistem üzerinden yapılması, hem kağıt tasarrufunu sağladı hem de geriye dönük izlenilebilirliği sağlamış oldu.

 

dogan grubu logo 

Doğan TV HOLDİNG

İlker ÜNAL  /  Mali İşler

 

 

 

          Doğan TV Holding olarak 2007 yılndan bu yana bina yönetimi faaliyetlerimizde kullandığımız teksistem  yazılımını 2010 yılından bu yana da teknik envanter takibi için kullanmaktayız. teksistem  firmasına ve temsilcilerine bu süreçte verdikleri yakın destek ve müşteri memnuniyetine verdikleri önem için teşekkür ederiz. Çalışmalarının gelecek yıllarda da devamını diliyoruz.

                                                            

logoindir

GÜNSAN ELEKTRİK

 Bülent TÜFEKÇİ   /   Planlama Sormlusu 

 

           teksistem  ERP ile 4. yılımızdayız. Müşteri memnuniyetimize giden yolda ve stratejik  kararlar alınmasında da önemli katkılar sağlamış yerli ERP programının başarısına şahit olmak bizleri onurlandırmaktadır. Yüksek stok doğruluk oranları,  kısa süreli müşteri sipariş teslimat zamanları, günlük çalışan Mrp ye bağlı planlama yönetimi ,  kimlikli üretim sistemi ile izlenebilirlik ,Sahadan Veri Toplama sistemiyle elde edilen online geri dönüşler elde ettiğimiz başarıları gösteren birkaç örnek. Nice başarılı 4 yıllara inşallah.

 


OYAK GÜVENLİK
Oyak

 Erdem ACUN / Satınalma Ve Lojistik Müdürü

            Günümüzde tüm ticari uygulamalarda “Vakit Nakittir” deyimi işletmelerin en büyük özdeyişleri içersinde yer almaktadır.Bugün bir işletmenin işleyişi incelendiğinde çalışanları,ihtiyaçları,girdi-çıktıları ile farklı mekanizmaların bir arada çalışarak bir fayda-maliyet tablosu olarak hareket ettikleri görülmektedir.Bu mekanizmaların bir düzen içersinde işleyişini sağlamak için işletmeler bir işleyiş prosedürü oluşturmakta ve bu prosedüre uyularak yapılan uygulamalar ile takiplerini sağlamaktadır.Bu düzenin he türlü uygulamada yer aldığını ve işleyişin bu doğrultuda yürütüldüğünde aksaklıkların en aza indirgendiği durumlarda işletmeler Kalite Yönetim Sistemi adı verilen uygulamaların belirli standartlar ve planlar doğrultusunda işleyişini anlatan sistemi benimseyerek ilgi prosedürlerini sistemin içersine almaktadırlar.Kalite Yönetim Sistemi işletmenin yapısı ve işleyişi konusunda,işletmeyi belli standartların üzerinde tutmakla birlikte ortaya koyduğu evrak kontrolü ve trafiği zaman zaman işletmelerin prosedürlerin içinde kaybolmalarına ve ortaya çıkacak iş ya da ürünün gecikmesine neden olmaktadır.
Günümüzde elektronik uygulamalar her konuda kağıt üzerindeki uygulamaların yerini almaya başlamıştır.İşletmeler personelini,stoklarını,iş planlarını oluşturmak için gerek elektronik ofis uygulamalarını kullanmakta gerekse modüler programlar ile ihtiyaçlarını karşılamaktadır.Bu uygulamalardaki en büyük sorun işletmeyi oluşturan birimlerin birbirleri ile olan uyumu,entegrasyonu olmaktadır.Bir işletme içersindeki herhangi bir işleyişin hem tüm prosedürlere uygun olarak ,hem de konu ile ilgisi olan tüm birimlerin bilgilendirilerek yapılması ve yapılan ve yapılacak tüm eylemlerin raporlar halinde takip edilebilmesi günümüz ofis uygulamalarında “Entegre Ofis Uygulamaları” adı verilen bir yapıyı doğurmuştur.Entegre Ofis Uygulamaları bir işletmenin dahili ve harici tüm işleyişini tek çatı altında toplayan ve yöneten programlar bütünü ya da tek bir programdır.Bu uygulamanın tek bir program altında toplanması kullanıcıların konularına ve işleyişine daha hakim olmalarını ve kayıtların erişimini daha kolay hale getirmektedir.Bu nedenle günümüz modern ofis uygulamalarında işletmelerin ihtiyaçlarını ve işleyişini doğru biçimde saptayarak,tüm uygulamalarını tek bir program içersinde gerçekleştirmeleri Kalite Yönetim Sisteminde istenilen düzeni daha kolay sağlayacaktır.

NEDEN teksistem
Entegre Ofis Uygulamalarına kısaca program adını verirsek; Ülkemizde bu programlar çok yeni uygulanmaya başlanmıştır.Program firmaları daha evvel üretmiş oldukları modüler ofis uygulamalarını tek bir çatı altında toplamakta ve CRM,IRP uygulamaları olarak piyasaya sunmaktadırlar.Bu programlar incelendiğinde modüllerin firmaların ihtiyaçlarına uygunluğu ya da yeterliliği konusuda tartışma konusu olmaktadır.Programlar belli bir kasnak üzerinde oluşturulduğundan işletmelerin farklı ihtiyaçları genelde ya ek programlar ile ya da ofis uygulamalarının ek olarak kullanılması ile çözülmeye çalışılmaktadır.Bir işletmenin genel uygulama yapısında çok büyük farklılıklar olmasa da iç işleyişinde varolan farklar standart mantıkla çalışan programların işletmenin işleyişi ile farklılıklar doğurmaktadır.Bu nedenle hazırlanacak programın işletmenin tüm ihtiyaçlarına ve kendi iç işleyişine cevap vermesi istendiğinde çözüm adresi çok azalmakta varolan çözümler ise işletmelerin bu konuya yapabilecekleri yatırımların çok çok üzerinde değerlere malolmaktadır.Bu konuda yapılan incelemelerde fayda-maliyet unsurları açısından da ofis uygulamalarının kalite yönetim sistemi çerçevesinde elektronik ortamda yürütülebilmesi açısından one system diğer program ve programcı kuruluşlardan bir adım öne çıkmıştır.teksistem ile ihtiyaçlarımızın karşılanabileceği inancının dışında tüm birimlerimizin ve uygulamalarımızın entegrasyonun sağlanabileceği de bir gerçektir.Modern bir işletme olduğuna inandığımız,tüm teknolojik gelişmeleri takip ederek uygulamalarımızda yer verdiğimiz bir noktadateksistem ile verimlilik ve Kalite Yönetim Sistemimizin Topu Kalite Yönetim Sistemine yaklaşacağına inanmaktayız.
Saygılarımla.