teksistem Toplam Kalite Yönetim Modülü istenirse ERP ile beraber istenirse ERP Bağımsız olarak çalışabilmektedir. Kapsam ve içerik olarak , özellikle otomotiv ve sektör devi beyaz eşya üreticilerinin deneyimleri ve evrensel kalite standartları baz alınarak yapılandırılmış ve kullanılmaktadır. teksistem yazılım teknolojisinin sahip olduğu esneklik sayesinde müşteri bazlı gelişime açıktır.

kalite el kitabi

      İmplementasyon süreci kalite el kitabı ile başlar.  Bu süreçte müşterimizin mevcut form ve dokümanları teksistem TKY ile kayıt altına alınır ve revizyonlar , revizyon takipleri, gözden geçirme periyod ve ilgili tüm işlemler sistem üzerinden takip edilmeye başlanır. Döküman bazlı yetkilendirme bu süreçde birçok hatanın önüne geçmektedir. İçerik aktarımı sayesinde mevcut dökümanların ssteme aktarımı kısa zaman içerisinde gerçekleşir. Bu süreç sonunda mükerrer kayıtlardan, herkesin bilgisayarında bulunan farklı formlardan kurtulunmuş olur. Dağıtım işleminin ve revizyon bildirimleirnin sistem üzerindne yapılması sayesinde kağıt tüketimleride önemli ölçüde azalır.

Dof

 

             DÖF ( Düzenleyici Önleyici Faliyetler ) Düzenleme İşletme içerisinde veya müşteri vasıtasıyla tespit edilen hataları analiz edip, hataların düzeltilmesi, önlenmesi veya acil alınması gereken tedbirleri planlayıp bu süreci baştan sona izleyebileceğiniz, kişilere sorumluluk yükleyebileceğiniz geniş kapsamlı bir alt modüldür. Formun başlangıcı DÖF oluşturma sebebinin girilmesiyle başlar. Sonraki adımda tespit edilen hatanın çok çeşitli şekillerde tanımlanmasıyla devam eder. 5N ( Beş Neden ) analizini yapabileceğiniz bu ekranda süreçten sorumlu olan yöneticileri ve ekipleri tanımlayıp konuyla ilgili geniş açıklamaları yapabilirsiniz. Bu tanımlamalar, analizler ve sorumluluk dağıtımından sonra. Acil yapılması gerekenler, kalıcı tedbirler, geçici tedbirler ve önleyici tedbirleri sisteme tanımlayıp ilgili kişilerin bu konularla ilgili yaptıkları eylemeleri takip edebilirsiniz. Her modülde olduğu gibi bu adımları onaylara tabi tutabilirsiniz. Açılan DÖF ile ilgili gelişimlerden Müşterinin haberdar olması istenen durumlarda bu ekran üzerinde Müşteri bilgilendirme formu basılarak bilgilendirme yapabilirsiniz.            

gkk          

            teksistem  toplam kalite yönetim yazılımı ile tedarikçilerinizden, fasonlarınızdan aldığınız ürün ve hizmetler için gkk talimatları oluşturabilirsiniz. Tek katlı örnek alma tanımlarınıza göre irsaliye girişlerinde otomatik olarak kaliteye iş emri açılır. Personel gerek talimat alt ve üst limitlerini, ürün teknik resmini ve yapılması gereken testleri görerek işlemi gerçekleştir. Eğer test neticesi uygun ise malzemenin  tüketimine izin verilir. Uygun değil ise şartlı kabul veya iade siparişi oluşturulması safhaları ile devam eder. Eğer şartlı kabul oluşturulmuş ise üretim süresince bu bilgi kullanıcıya gösterilir. Tedarikçiye iade edilmiş ise tedarikçinin performansını etkileyecek şekilde iade siparişi açılır. Sipariş ile beraber istenirse tedarikçiye DÖF de açılabilir. Tedarikçinin başarı seviyesine göre muayene sıkılığı istenirse yazılım tarafından otomatik veya onayınızla artırılır veya azaltılır. (kapsam dışı, çok sıkı, sıkı, normal gibi)      

 

CKK              Müşteri ve/veya ürün bazlı çıkış kalite kontrol talimatları hazırlayabilirsiniz. Parti büyüklüğünüz esas alınarak tek katlı örnek alma tanımlarınıza göre ÇKK formu otomatik  oluşturulur. Personel gerek talimat alt ve üst limitlerini, ürün teknik resmini ve yapılması gereken testleri görerek işlemi gerçekleştir. İlgili malzemeye izlenebilirlik numarası üretilir. Bu numaraya bağlı olarak kesilen irsaliye müşterisine otomatik mail yolu ile form çıktısı gönderilir. Tespit edilen hatalara istenirse DÖF açılınabilinir. Müşteri şikayetleri modülü ile entegre çalışabilir.

 

Kalibrasyon takibi gerektiren işletmelerde tüm ölçüm aletlerinin detaylı takip edildiği ve periyodik kalibrasyon takiplerinin yapıldığı modüldür.

olcum

Ölçüm aletlerinin resimleri ile birlikte ayrıntılı kayıt takibi
İşletme dışında veya işletmede yapılmış kalibrasyon kayıtlarının takibi
Kalibrasyon talimatları ile hızlı ölçüm kayıtları oluşturabilme
Ölçüm aletleri bazında kalibrasyon tarihi uyarı sistemi
Ölçüm aletlerinin bakımlarını takibi
Ölçüm aletlerinin kullanım dışına alma ve geri alma işlemlerinin takibi
Kalibrasyon sertifikalarının ölçüm aleti grubu bazında tasarlanıp döküm alınabilmesi
Periyodik kalibrasyon planlaması yapabilme
Ölçüm aletleri ile ilişkili prosedür, eğitim dokümanları, kalibrasyon prosedürü gibi her türlü dokümanların saklanması

TEDARİKÇİ DEĞERLENDİRME

          teksistem ile stok/hizmet/tedarikçi bazlı soru ve puan listeleri oluşturabilirsiniz. Bu hesaplamalar  sizin beslediğiniz  veya ERP sisteminden otomatik beslenen puanlarla otomatik yapılır. Sene başından bugüne/aylık/3 aylık veya sizin belirlediğiniz tarih aralığına göre hesaplanabilmektedir. Bu karne  tedarikçinize otomatik mail ile gönderilebilmektedir. İstenilen raporlarla tedarikçinizin performans gelişmeleri izlenebilmektedir. Döf, GKK  gibi modüllerimizle entegre çalışmaktadır.

YENİDEN İŞLEM - REWORK       

          teksistem  GKK, CKK veya proses kontrollerinde tespit edilen problemlerin giderilmesi için harcanan iş gücü ve malzeme tüketimlerini takip edebilirsiniz. Ürünleri komponentlerine ayırıp, hurda ile sağlamların ayrıştırılması, bu işlemde çalışan personelin beyan edilmesi ile de işçilik kayıplarınızı ürün miktarı, süre ve/veya parasal olarak izleyebilirsiniz. Çıkan hurda verisi ile pareto analizleri, PPM raporları gibi birçok rapor alabilirsiniz. Aynı şekilde bu modül üzerinden DÖF hazırlayabiliersiniz.

MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ

       Müşteri şikayetleri ile müşterimizde meydana gelen hat duruşları, debitler, döfler, reworkler takip edilmektedir. Gerekli bölümlere döf açılarak sorunun giderilme aşamaları takip edilebilmektedir. Dışardan alınan hizmetler var ise işlenebilmekte ve şikayet konusunda yapılan tüm çalışmalar gerek parasal gerekse iş gücü olarak raporlanabilmektedir. Özellikle yan sanayi olarak çalışan fabrikalarda çok etkin kullanılmaktadır.

KALİTE MALİYETLERİ

        Tüm kalite modüllerimiz ile entegre çalışan bu modülümüz size ikinci bir yük çıkarmadan sizin belirlediğiniz kalite hizmetleri kalemlerinden kalite maliyetlerinizi istediğiniz detayda raporlayabilmektedir. 

YGG - YENİDEN GÖZDEN GEÇİRME TOPLANTILARI

         Bu modül sayesinde toplantı planlaması, gündem belirlenmesi sağlanmakta, şirket içi veya dışı kişilere davetiye gönderilmektedir. Toplantıda alınan kararlar, bu kararların uygulayıcısı ve denetçisi belirlenebilmekte, termin takibi yapılabilmektedir. Bu terminler ilgili kişilerin ajandasına entegre edilmekte ve belirlenen kişilere otomatik hatırlatma atılması sağlanmaktadır. Toplantı süresi ve kararların uygalanmasında harcanan iş gücü kalite maliyet sistemi ile entegre edilebilmektedir.

 

 

info

demo talep